Våra program

Naturvetenskap

Inriktning: Naturvetenskap

Vårt Naturvetenskapsprogram kännetecknas av att utbildningen bedrivs verklighetsnära. Det innebär att vi varvar traditionella lektioner med laborationer, workshops, studiebesök och exkursioner. Detta sätt att arbeta förbereder dig för studier på universitet och högskola där förmågan att kunna tillämpa de teorier du har lärt dig är avgörande för att nå resultat.

Intresseanmälan»Poängplan»

Väl förberedd för studier på högskola och universitet

Genom alla tre årskurserna kommer förberedelserna för vidare studier löpa som en röd tråd. Detta innebär att vi blandar traditionell undervisning och intressanta lektioner med allt mer utmanande och avancerade uppgifter och projekt. Lärarens roll är att erbjuda struktur och tydlighet, men samtidigt coacha och utmana utefter varje elevs behov och intressen. Efter tre år har du därmed tillägnat dig både ämneskunskaper och en studieteknik som gör dig väl förberedd för vidare studier.

 

En modern utbildning förankrad i historien

För att kunna tillämpa teori och befästa kunskaper är det viktigt att teorin sätts i ett sammanhang, allt ifrån den vetenskapliga utvecklingens historiska bakgrund till förståelse för modern teknik och den senaste aktuella forskningen. Ett brett perspektiv ger fler värdefulla resonemang och fördjupade diskussioner i klassrummet.

Aktiv matematikutveckling

Vi arbetar aktivt med att utveckla matematikämnet så att undervisningen blir mer verklighetsnära och relevant för eleverna. Detta gör vi bland annat genom att introducera olika digitala verktyg samt programmering för att lösa problem.

Fantastiska gymnasiearbeten

Beviset på de kunskaper och förmågor som gymnasieelever tillgodogör sig och utvecklar under gymnasietiden finns i det avslutande gymnasiearbetet som alla elever genomför. På vårt Naturvetenskapsprogram startar den processen redan i årskurs ett och är en levande och ständigt pågående process under hela utbildningen.

Samarbete med Karlstad universitet

Vi har ett nära samarbete med Karlstad universitet och har anpassat utbildningens innehåll efter vad som efterfrågas på högre utbildningar. Efter tre år på programmet har du en god förståelse för hur studier på högskolenivå fungerar och du har fått träna på de egenskaper som krävs för att lyckas i den miljön.

Psst…

Visste du att?

Sedan hösten 2018 har vi ett nybyggt Science Center på skolan där en stor del av undervisningen utspelar sig.

Lärare på Naturvetenskapsprogrammet

Carina Ohlson

Lärare i svenska
073-838 64 54 (arbetsrum, ej sms)

Daniel Friberg

Lärare i NA- och TE-ämnen, instruktör Fys och hälsa
073-838 64 54 (arbetsrum, ej sms)

Emil Mattsson

Arbetslagsledare, lärare i historia, idrott, BF-ämnen, instruktör fys och hälsa
073-838 64 54 (arbetsrum, ej sms)
Emma Lindow

Emma Lindow

Lärare i matematik
073-838 64 54 (arbetsrum, ej sms)

Erik Axelsson

Lärare i engelska
073-838 64 54 (arbetsrum, ej sms)
Niclas Hensing

Niclas Hensing

Lärare i TE- och EE-ämnen
073-838 64 54 (arbetsrum, ej sms)

Weronica Jansson Rådberg

Lärare i NA- och TE-ämnen
073-838 64 54 (arbetsrum, ej sms)