Anmälan Prövning
Alla elever som går i gymnasieskolan och som har betyget F eller saknar betyg i någon kurs kan göra en prövning för att få ett betyg. Du måste ha kursen inskriven i din studieplan för att få göra prövning i den. Om du inte går på skolan kan du göra en prövning mot en avgift. Kontakta prövningsansvarig för mer information.

Vad är en prövning
En prövning omfattar hela kursen. Tänk på att inläsningen inför en prövning är omfattande då innehållet i prövningen motsvarar poängvärdet och samtliga betygskriterier för den aktuella kursen.

Information om anmälan
Anmälan öppnar måndagen den 5 september klockan 8.00 och stänger fredagen den 9 september klockan 14.00. För att anmäla dig till prövningen kontaktar du Amanda Kristiansen på följande mejl: amanda.kristiansen@laroverken.se eller besöker henne på expeditionen. När du anmäler dig till prövningen ska du uppge vilken kurs du ska pröva, namn, klass och vilken mail som prövningsansvarig ska kontakta dig på.

Kontaktuppgifter
Har du några funderingar är du välkommen att kontakta ansvarig för prövningar på Fria Läroverken.

Pontus Hultén biträdande Rektor
Mejl: Pontus.Hultén@laroverken.se
Telefon: 070-462 54 71