För elever

Sjukanmälan

En sjukanmälan ska alltid göras om eleven är sjuk och inte kan delta i undervisningen. En sjukanmälan ska göras senast kl. 8:00 varje dag som eleven är frånvarande.

En omyndig elev får inte sjukanmäla sig själv. Du som vårdnadshavare kan sjukanmäla ditt barn via SchoolSoft förutsatt att du är registrerad användare. Du som vårdnadshavare behöver också bekräfta sjukanmälan av elev som meddelar undervisande lärare/mentor om han/hon blir sjuk och går hem under dagen. Om SchoolSoft ligger nere så ringer du som vårdnadshavare till administrationen på 070-68 04 387 innan kl. 8:00 för att göra en sjukanmälan. Du som är elev och myndig ringer alltid till administrationen för att göra en sjukanmälan.

SchoolSoft»