För elever

Elevhälsan

På Karlstad Fria Läroverk har vi ett elevhälsoteam. EHT-teamet arbetar för att stödja alla elever på skolan. Teamet träffas varje vecka för att diskutera vilka behov olika elever har och vilka åtgärder som ska införas. Teamet arbetar också förebyggande och främjande med skolans Likabehandlingsplan.

Handlingsplan för arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling»Blankett för anmälan om kränkande behandling»

Kontakt

Annika Arfs

Specialpedagog
072-159 23 69

Ingela Bergling

Skolsköterska
072-159 23 66
Oskar Eriksson

Oskar Eriksson

Skolpsykolog

Anna Larsson

Studie- och yrkesvägledare
070-462 52 50

Eva Nilsek

Speciallärare i matematik
072-177 41 07

Marijana Matijevic Lundqvist

Skolsköterska
072-159 23 66

Emelie Askerskär

Kurator
073-673 92 99