För elever

Elevhälsan

På Karlstad Fria Läroverk har vi ett elevhälsoteam. EHT-teamet arbetar för att stödja alla elever på skolan. Teamet träffas varje vecka för att diskutera vilka behov olika elever har och vilka åtgärder som ska införas. Teamet arbetar också förebyggande och främjande med skolans Likabehandlingsplan.

Skolans Likabehandlingsplan»Blankett för anmälan om kränkande behandling»

Kontakt

Annika Arfs

Specialpedagog
072-159 23 69
Emelie Askerskär

Emelie Askerskär

Kurator
073-673 92 99
Frida Lunde

Frida Lunde

Skolläkare

Ingela Bergling

Skolsköterska
072-159 23 66
Oskar Eriksson

Oskar Eriksson

Skolpsykolog
Anna Larsson

Anna Larsson

Studie- och yrkesvägledare
070-462 52 50