För elever

Försäkringar

Vi har en olycksfallsförsäkring hos Trygg-Hansa som gäller för alla våra elever.

Olycksfallsförsäkring

Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Trygg-Hansa. Kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Trygg-Hansa.

Försäkringsgivare: Trygg-Hansa

Försäkringstagare: Watma Education AB

Omfattning: Skoltid och färd till och från skolan.

Försäkringsnummer: 87365

Skadeanmälan

Via Trygg-Hansas kundservice på 0771-111 110. Deras öppettider är vardagar kl. 8:00-17:00.

För elever på praktik

Elever som är ute på praktik i mer än 15 veckor kan få ersättning genom Kammarkollegiet. Läs mer om ersättningen på Kammarkollegiets hemsida.