Våra program

Barn och fritid

Inriktning: Fritid och hälsa

På Barn- och fritidsprogrammet får du kunskaper inom ledarskap, hälsopedagogik, fritid och friskvård, psykologi och kommunikation. Programmet riktar sig till dig som är intresserad av träning och hälsa – oavsett om du vill träna för att må bra eller för att helhjärtat satsa på din idrott.

Intresseanmälan»Poängplan»

Dina tre år på Barn- och fritidsprogrammet

Första året

Du läser studieförberedande ämnen och lär dig hur du tillgodogör dig kunskap på ett framgångsrikt sätt. Du bekantar dig med ett av utbildningens huvudspår som är ledarskap. Du läser kurser som Lärande och utveckling och Pedagogiskt ledarskap. Under två förmiddagar i veckan har du möjlighet att ägna dig åt ditt idrottande eller den träning du inte vill vara utan. Du provar på en veckas arbetsplatsförlagt arbete (APL).

Andra året

Du väljer om du vill tillgodogöra dig en högskolebehörighet genom fördjupande kurser. Du fortsätter med fyra veckors APL som hjälper dig omsätta dina teoretiska kunskaper till praktik. Du fortsätter att bekanta dig med två andra av utbildningens huvudspår Fritid och hälsa. I skolan arbetar du teoretiskt så väl som praktiskt och en del av undervisningen sker utanför skolans lektionssalar. Såsom att agera funktionär, idrottsledare eller aktivitetsledare. Du kan fortsätta att idrotta och träna två gånger i veckan.

Tredje året

Du sätter din prägel på din gymnasieutbildning genom ditt val av gymnasiearbete och yrkesval. Du bekantar dig ännu mer med din framtida yrkesbransch genom ditt yrkesval och handledning av branschkunniga lärare. Utbildningens arbetssätt lägger särskilt fokus på hälsa och ledarskap. En väsentlig del av din skoltid spenderar du på din APL-plats som kan vara kopplad till ditt gymnasiearbete om du så önskar. I programfördjupningen utvecklar du dina ledaregenskaper. Du kan tillgodogöra dig särskild behörighet till universitetet eller/och fortsätta med ditt idrottande.

Praktik

Hos oss får du sammanlagt femton veckors praktik (fördelat på årskurs 1–3). Under praktiken provar du-på vad det innebär att arbeta som lärare, idrottsledare eller instruktör. Du får möjlighet att utveckla dina färdigheter att leda och möta, assistera och stödja individer i deras utveckling.

Läs mer om APL»

Ämnesöverskridande projekt

På Barn- och fritidsprogrammet jobbar du med samma projekt i flera ämnen där du uppfyller olika centrala innehåll, exempelvis:

  • PT-fajten: Du vägleder en vuxen person gällande kost, motion och sömn
  • Levnadsmiljöer Du får kännedom om levnadsvanor genom historien

Övriga projekt

Vi samarbetar och utvecklar dig som elev i följande projekt:

 • Senioraktiviteter: Våren 2014 påbörjade vi ett samarbete med Karlstad kommuns praktiksamordnare där du får planera och genomföra olika aktiviteter för seniorer som bor på äldreboenden runtom i Karlstad. Du håller i aktiviteter såsom pensionärsgympa, tipspromenader, quiz, boule m.m.
 • Tjurruset: Du samarbetar med IF Göta i uppbyggnaden av bana och målområde för den årliga tävlingen av Tjurruset. Du får lära dig hur viktig planering och logistik är i ett funktionärskap.
 • Friluftsdagar för grundskolan: Vi får många förfrågningar från grundskolor i Karlstad. Varje läsår agerar du och dina klasskamrater som ledare för dessa yngre ungdomar på idrottsdagar, friluftsdagar och temadagar inom hälsa. Du planerar och genomför dessa aktiviteter ihop med skolornas idrottslärare.

Idrottsledare eller Personlig tränare

Hos oss lär du dig vad det innebär att arbeta som idrottsledare eller personlig tränare, bland annat genom ditt val av praktikplats, studiebesök och föreläsare.

Dina lärare har god erfarenhet inom träningslära, ledarskap, fritid och hälsa. Vi har dessutom goda kontakter med olika träningsanläggningar i Karlstad och flera av våra träningstillval har sin träning förlagd på dessa anläggningar.

Efter gymnasiet

Utbildningen leder till yrken som:

 • Idrottsledare
 • Personlig tränare/instruktör
 • Elitidrottsutövare

Du kan också skaffa dig högskolebehörighet som gör det möjligt för dig att studera till yrken som:

 • Lärare
 • Fysioterapeut
 • Polis
 • Brandman

Lärare på Barn- och fritidsprogrammet

Adam Hultén

Instruktör Fotboll, Lärare i Idrott, Naturkunskap

Alexander Hellqvist

Lärare i BF-ämnen, Idrott, instruktör innebandy
Anna Eriksson

Anna Eriksson

Lärare i Matematik

Christian Lindau

Lärare i BF-ämnen, Idrott, instruktör Fys och hälsa, APL-ansvar BF
072-159 23 74 (APL BF, ej sms)
Håkan Funk

Håkan Funk

Lärare i Naturkunskap, Biologi, EE-ämnen

Lina Ek Segerblom

Lärare i BF-ämnen, instruktör innebandy
072-159 23 74 (NIU Innebandy)

Madelene Renström

Lärare i Svenska, BF-ämnen

Marcus Pontusson

Lärare i BF-ämnen, instruktör innebandy, Supermentor