Karlstad Fria Läroverk expanderar

pressrelease

2020-06-24, 08:00

Karlstad Fria Läroverk genomgår nu flera större ombyggnationer för att möta det ökade intresset som finns för att studera vid skolan. Bland annat byggs en helt ny skolrestaurang med tillhörande elevcafé och eget tillagningskök.

– Det känns jättebra att genomföra den här satsningen och lyfta skolan ytterligare en nivå, säger Johanna Nordkvist, rektor på skolan.

Ombyggnationen, som redan har inletts, innefattar iordningställande av en ny skolrestaurang med tillhörande elevcafé och eget tillagningskök. Skolrestaurangen kommer även att fungera som en centralhall för skolan, med studieplatser och umgängesytor. Skolan får också ett nytt skolbibliotek och planritningen förändras för att ge möjlighet till bättre allmän- och personalytor.

Karlstad Fria Läroverk kommer från hösten 2020 implementera ett nytt matkoncept i sin skolrestaurang. Mer information om detta finns här.