Många vill studera på Karlstad Fria Läroverk

news

2019-02-20, 08:00

I veckan stängdes ansökan till gymnasiet för Värmland och Åmål. Sökresultatet visar att det finns ett stort intresse bland eleverna att kombinera studier och träning på Karlstad Fria Läroverk.

– Vi har ett stort söktryck i år och det är vi väldigt glada och stolta över. Vi har under hösten sett tendenser till att många vill söka till oss då vi haft rekordmånga besök i vår mässmonter på Gymnasieforum samt på våra Öppna Hus och Prova på-dagar, säger Jan Ohlsson, rektor på skolan.

Skolan har totalt 240 förstahandssökande, en siffra man är väldigt nöjd med.

– Vi arbetar kontinuerligt och målmedvetet med att göra skolan och våra program attraktiva och det stora antalet sökande tror jag till stor del är ett resultat av det arbetet. För oss är det viktigt att ständigt förbättra och utveckla våra utbildningar och samtidigt lägga stor vikt vid trivseln och gemenskapen på skolan, säger Jan Ohlsson.

Det är inte enbart ett stort intresse för Karlstad Fria Läroverk, eleverna som sökt till skolan har även betygspoäng som är högre än tidigare vilket innebär en större konkurrens om de platser som skolan erbjuder. Detta går i linje med skolans utveckling av sina antagningspoäng där medelvärdet ökat de senaste åren.

– Den höga betygspoängen pekar tydligt på att vi med vårt koncept om studier och träning attraherar studiestarka ambitiösa elever som vill göra allt för att lyckas med studierna. För oss är det viktigt att våra elever är ambitiösa utifrån sin egen utgångspunkt och når sina examensbevis. Det här innebär också att det ställs ännu högre krav på oss som skola, att vi kontinuerligt måste se till att vi utmanar eleverna, säger Jan Ohlsson.

Skolan har sedan sin start arbetat systematiskt med att mäta, analysera och följa upp sina elever för att hjälpa dem att utveckla sitt lärande. Skolans senaste kvalitetssammanställning visar utöver höga betygs- och antagningspoäng, att man sedan läsåret 17/18 ökat andelen examensbevis samt att man har en hög elevnöjdhet på skolan. Vidare fick man vid Skolinspektionens senaste besök inga anmärkningar.